Barbezetting Konkel 2017/2018

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: we hebben binnen de vereniging behoefte aan vrijwilligers om de bardiensten in te vullen. Zonder vrijwilligers kan De Konkel niet draaien. Vorig jaar moesten we regelmatig De Konkel of bijv. het snackloket sluiten, en dat willen we nu voorkomen.

Daarom hebben we voor het nieuwe seizoen een andere opzet gemaakt voor spelers en ouders. Per team wijzen we bardiensten aan, het is aan elk team om die dienst(en) goed in te vullen. Uiteraard mogen teamleden die al actief zijn op de club als bijv. scheidsrechter, coach, bestuurslid of vaste barvrijwilliger ontzien worden. Iedereen zou zijn steentje moeten bijdragen!

Meer informatie vind je in de bijgevoegde brief van de barcommissie.

Barbezetting brief 2017-2018