Vrienden van Victoria-O

Wat is de bedoeling ?
Vrienden van Victoria-O stelt zich ten doel om voetbal en handbal financieel te ondersteunen. Er zijn vaak veel plannen, helaas zit het gebrek aan financiële middelen deze plannen in de weg. Om dit mogelijk te maken willen onze leden samen voor dat financiële buffertje zorgen!

Wat kost het om lid te worden ?
Het persoonlijke lidmaatschap kost minimaal 50 euro per jaar. Dit bedrag geldt voor een heel seizoen, en meer geven mag altijd. Hiermee helpt u de handbal en voetbal en die kunnen dat extra steuntje echt goed gebruiken! Dit betreft veel zaken, onder andere voor een duwtje in de rug voor extra activiteiten
voor de jeugdleden.

Wat doen jullie met het geld ?
Tenminste 75% van de inkomsten wordt gebruikt ten behoeve van voetbal en handbal. Maximaal 25 % van de inkomsten worden besteed aan activiteiten ten behoeve van de leden van Vrienden van Victoria-O. Alle inkomsten van leden worden beheerd door Supportersvereniging Oranje Zwart. Vrienden van Victoria-O
is een zelfstandige organisatie en valt geheel onder Supportersvereniging Oranje Zwart. Bij het aanmeldformulier kan men aangeven of de bijdrage voor voetbal, voor handbal of voor beide verenigingen mag worden aangewend. Deze beslissingnemen wij niet. Dat wordt door ieder lid zelf bepaald!

Heb ik nog invloed ?
Jazeker, alle voorstellen om voetbal of handbal financieel te ondersteunen worden met de leden besproken. U kunt ook zelf een voorstel indienen. Als jouw voorstel is ingediend wordt er gestemd over het voorstel. Er is dus een hele open besluitvorming en jouw mening telt mee!

Hoe kan ik lid worden ?
Aanmelden is eenvoudig. Dit kan via de websites van de voetbal en handbal:
www.victoria-o.nl en www.victoriaobdamhandbal.nl. Of u meldt zich aan via het aanmeldingsformulier.
Deze kunt u inleveren bij een van de bestuursleden die vermeld
staan op het aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier Vrienden van Victoria – O