Terug naar Vereniging

Bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Het dagelijks bestuur komt alleen bij elkaar indien tussen de bestuursvergaderingen zaken moeten worden geregeld, die geen uitstel kunnen velen. Veelal hoeft hiervoor niet te worden vergaderd maar worden de zaken telefonisch afgehandeld.

De bestuurssamenstelling is als volgt;

Voorzitter
Jan Hoedjes
tel. 0226-453102 of 06-55521466
E-mail: voorzitter@victoriaobdamhandbal.nl

Secretaris
Mariëtte van Aken
tel. 0226-453759
E-mail: secretaris@victoriaobdamhandbal.nl

Penningmeester
Danielle van Velzen
tel. 06-27219119
E-mail: penningmeester@victoriaobdamhandbal.nl

Bestuursleden
Kees Hageman
tel. 0226–722387
k.hageman@quicknet.nl