Uitnodiging jaarvergadering

Hierbij nodigt het bestuur van VictoriaO u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering welke gehouden zal worden op;

  • WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2018,
  • AANVANG 20.00 UUR
  • IN DE “KONKEL”.

    Mocht u verhinderd zijn, dan graag even een berichtje aan de secretaris;

  • Mariette van Aken
  • Tel. 0226 – 453759
  • e-mail vanaken@quicknet.nl