Notulen van de Algemene Leden Vergadering

ledenvergaderingOp 23 september 2015 werd de Algemene Leden Vergadering van Victoria O handbal gehouden. De notulen van de vergadering en de jaarverslagen van de verschillende commissies zijn hier te lezen.