Terug naar Leden

Reserveshirts

Er zijn meerdere verenigingen die met een oranje shirt spelen. Mocht je reserveshirts nodig hebben, dan kan je die ophalen bij:

Marieke Hoedjes
tel. 0226-453102
E-mail: jmhoedjes@quicknet.nl

Na de wedstrijd de shirts graag weer gewassen terugbrengen.